Gazons

fotos
De aanleg van een nieuw gazon kan gebeuren door middel van zaaien of door het plaatsen van grasmatten. Dit hangt af van wat u zelf verkiest. Bij grasmatten heb je meteen resultaat en is het gazon na twee weken al goed betreedbaar, bij zaaien duurt dit iets langer. Zaaien is wel heel wat budgetvriendelijker en heeft na een groeiseizoen net hetzelfde resultaat als grasmatten. Zowel bij grasmatten als zaaien is het starten met een goede gezonde humusrijke bodem van zeer groot belang.
Een goede nazorg en een juiste bemesting zijn bij een gazon heel belangrijk. Indien dit niet gebeurt wordt uw gazon al vlug wat minder gezond, wordt het geelachtig, gevoeliger voor ziekten en plagen en belaagd door onkruiden en mossen.
Wij herstellen ook gazons door deze te ontmossen, kale plekken in te zaaien en door het bestrijden van ongewenste onkruiden, ziektes of plagen.