Tuinen Ward Vandemoortele

Vellen van bomen

Af en toe moeten bomen ook wel eens verwijderd worden.

Dit kan gebeuren door aantastingen van schimmels of plaagdieren.

Ook werd er in het verleden soms de verkeerde boomkeuze gamaakt, waardoor deze te groot geworden zijn voor de standplaats.

Bij het vellen of afbreken van bomen helpen we jullie ook graag met het aanvragen van de nodige kapvergunning.

De boom wordt geveld als dit mogelijk is.

Wanneer dit niet kan, wordt in de boom geklommen om deze af te breken in kleinere stukken.

Ook de wortels worden verwijderd, dit met behulp van een graafmachine of stronkenfrees. 

vellen van een Ilex te Gullegem
klimmend afbreken van een boom te Wevelgem
klimmend afbreken van een boom te Wevelgem
klimmend afbreken van een boom te Wevelgem
Haksellen te Wevelgem
Afvoeren hakseling
Vellen boom te Wevelgem
Vellen boom te Wevelgem
Vellen van een afgestorven boom te Gullegem
Vellen boom te Gullegem
Vellen boom in Gullegem
hakselen
vellen van een boom in Gullegem
uitfrezen wortels Wevelgem