Tuinen Ward Vandemoortele

Standplaatsverbetering

Veel problemen bij bomen zijn te wijten aan een slechte standplaats of door te diep aan te planten.

Verdichting van de bodem door voertuigen en machines is dan ook een veel voorkomend probleem.

Wij kunnen de bodem terug wat luchtiger maken zonder de wortels extra schade te bezorgen.

Ook kunnen we de bodem in de boomspiegel voorzien van een goede mulchlaag om het bodemleven terug wat te stimuleren.


Standplaats verbetering bomen
Standplaats verbetering bomen